Congres De Apexresectie - Michiel de Cleen, Thomas Van Arx en Marga Ree - Vrijdag 27 mei 2011
Inschrijven ENDO2010

Verstuur

Henry Schein Dental - Hoofdsponsor Congres De Apexresectie
Hoofdsponsor Congres De ApexresectiePrelum Uitgevers - Co-sponsor Congres De Apexresectie
Co-sponsor Congres De Apexresectie

INTRODUCTIE

Periapicale chirurgie of herbehandeling?

Nieuwe inzichten & moderne behandelmethoden


De apexresectie is vandaag de dag doelgericht en met veel succes uit te voeren. Voorwaarde is echter dat de behandeling is gebaseerd op een juiste diagnose en een goede indicatiestelling, en dat ze correct wordt uitgevoerd. Een goed geplande en juist uitgevoerde apexresectie is niet langer een laatste redmiddel, maar een wetenschappelijk verantwoorde oplossing voor een aantal vaak voorkomende endodontische problemen.

In ons land worden dagelijks tientallen apexresecties verricht, de meeste daarvan door kaakchirurgen. De tandarts speelt echter een essentiële rol bij indicatiestelling en verwijzing. Het is daarom belangrijk dat zowel de tandarts als de kaakchirurg op de hoogte is van moderne inzichten, technieken en materialen. Dat geldt voor periapicale chirurgie, maar ook voor de endodontische herbehandeling. Het doel is een goede en afgewogen keuze te kunnen maken in die gevallen dat een kanaalbehandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Wanneer is een apexresectie geïndiceerd? Waarmee sluit ik een retrograde caviteit goed af? Hoe worden littekens en recessies voorkomen? Is een conservatieve endodontische herbehandeling niet beter? Is optische vergroting vereist voor een goed eindresultaat? Welke elementen zijn geschikt en welke niet? Tijdens deze congresdag krijgt u een antwoord op deze en vele andere vragen.

Drie topsprekers (één kaakchirurg en twee tandarts-endodontologen) leggen uit waarom bepaalde technieken en materialen de voorkeur hebben. Aan de hand van diverse praktijkgevallen laten de sprekers zien hoe deze behandelingen het beste kunnen worden uitgevoerd. Een volle dag over een onderwerp dat iedere tandarts en kaakchirurg zal aanspreken. Een dag die u niet mag missen!


De Apexresectie congresfolder

SPREKERS

Michiel de Cleen

Michiel de Cleen Tandarts-endodontoloog

Michiel de Cleen studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1988 was hij tot 1995 als (gast-)medewerker verbonden aan de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Thans voert hij een full-time endodontische praktijk in Amsterdam. Naast zijn klinische werkzaamheden is hij cursusdocent op het gebied van de endodontologie en tandletsels en publiceert hij regelmatig in binnen- en buitenlandse vakbladen.


Prof. Dr. Thomas von Arx

Prof. Dr. Thomas von Arx Kaakchirurg

Thomas von Arx studeerde af als tandarts in 1980. In 2000 rondde hij zijn opleiding tot kaakchirurg af. Sinds 1999 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van de Universiteit van Bern, Zwitserland, met ingang van 2008 als universitair hoofddocent. Thomas von Arx is een internationaal veelgevraagde spreker en auteur/coauteur van 130 publicaties en boekhoofdstukken, met als voornaamste aandachtsgebieden periapicale microchirurgie, tandheelkundige traumatologie en preprothetische (bot)chirurgie.


Marga Ree

Marga Ree Tandarts-endodontoloog

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 heeft zij haar postdoctorale opleiding endodontologie voltooid en geeft sindsdien regelmatig postacademische cursussen en lezingen in binnen- en buitenland. Tevens heeft zij diverse publicaties op haar naam staan in nationale en internationale vakbladen en heeft zij een bijdrage geleverd aan diverse boeken op het gebied van endodontologie en algemene tandheelkunde. Sinds 1980 heeft zij een praktijk in Purmerend, waarvan de laatste twaalf jaar een verwijspraktijk voor endodontologie.INFORMATIE

Datum en locatie

Vrijdag 27 mei 2011, Stadszaal,
De Flint Congrescentrum, Amersfoort.
De Flint is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. U kunt parkeren in Parkeergarage Flintplein vlak achter De Flint. Kijk voor de routebeschrijving op www.deflint.nl bij Algemene informatie: Bereikbaarheid

Doelgroep en niveau

Tandartsen, Kaakchirurgen, Tandarts-endodontologen. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts, kaakchirurg of tandarts-endodontoloog zeer regelmatig patiënten behandelen.

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure of via het inschrijfformulier hier links. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan
15 februari 2011 toegestuurd.

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • voor 27 februari 2011: géén annuleringskosten
 • voor 27 maart 2011: 25% annuleringskosten
 • voor 27 april 2011: 50% annuleringskosten
 • voor 27 mei 2011: 90% annuleringskosten

Prijs

De congresfee bedraagt € 395,- (incl. BTW) per persoon (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).

Accreditatie Nederland

Congres De Apexresectie heeft Q-Keurmerk accreditatie aangevraagd bij het QuAT voor 5 geaccrediteerde Q-KRT punten. Deelnemers aan Congres De Apexresectie ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop het aantal Q-KRT accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie België

Voor de accreditatie aanvraag voor Belgische tandartsen hebben wij onderstaande twee documenten voorbereid. Reglement aanvraag erkenning bijscholingsactiviteit buitenland
Aanvraag erkenning bijscholingsactiviteiten buitenland (accreditatie)

Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact
opnemen met:

BureauKalker
Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
M. 06 - 242 74 888
T. 020 - 615 99 36
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl
www.apexresectie2011.nl

Kwaliteitsregister Tandartsen

BureauKalker

Congres De Apexresectie is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van tandheelkundige congressen en cursussen.


PROGRAMMA

09.00 - 09.50 uur Ontvangst met koffie en thee De Flint Amersfoort
     
09.50 - 10.00 uur Welkom en introductie Paul Kalker
     
10.00 - 11.15 uur Chirurgische endodontie: de indicatie voor de apexresectie

Wanneer een kanaalbehandeling niet tot genezing van de periapicale weefsels heeft geleid, staat de tandarts voor de keuze tussen revisie, apexresectie en extractie. De gekozen behandeling dient gestoeld te zijn op een juiste indicatie, want slechts dan is een goed resultaat te verwachten. In deze lezing staat Michiel de Cleen stil bij mogelijke oorzaken van niet-genezing na kanaalbehandeling en toont hij in welke gevallen een chirurgische aanpak de voorkeur verdient boven een conservatieve behandeling. Daarnaast wordt stilgestaan bij andere factoren die een rol spelen bij de behandelkeuze.

Leerdoelen:
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het niet-genezen na kanaalbehandeling
 • In welke gevallen is de apexresectie eerste keuze en in welke niet
 • Hoe komt de keuze voor een bepaalde behandeling tot stand
Michiel de Cleen
     
11.15 - 11.40 uur Koffiepauze
     
11.45 - 13.00 uur De apexresectie: Deel I
Periapicale chirurgie: van incisie tot hechting (lezing in het Engels)

Het resultaat van de apexresectie wordt meestal bepaald aan de hand van röntgenfoto’s, waarop het herstel van de periapicale weefsels wordt beoordeeld. De genezing van de zachte weefsels (gingiva, alveolaire mucosa) wordt echter vaak buiten beschouwing gelaten. In deze lezing wordt het belang van een juist flap design benadrukt: niet alleen om optimale toegang tot de periapex te krijgen, maar ook om ontsierende littekens en recessies te voorkomen.

Daarnaast staat Von Arx stil bij het belang van een goede hemostase tijdens de behandeling en geeft hij adviezen over hoe deze te bereiken is.

Leerdoelen:
 • Wat zijn de verschillende incisietechnieken voor periapicale chirurgie en wat is hun indicatiegebied
 • Hoe voorkom ik littekens en recessie van de zachte weefsels na periapicale chirurgie
 • Hoe verkrijg ik optimale hemostase tijdens periapicale chirurgie 
Thomas von Arx
     
13.00 - 14.00 uur Lunch
     
14.00 - 15.15 uur De apexresectie: Deel II
De retrograde afsluiting: hoe en waarom? (lezing in het Engels)

De belangrijkste stappen in de periapicale chirurgie zijn wortelpuntresectie, retrograde caviteitspreparatie en het aanbrengen van een retrograde afsluiting. Alleen een hermetische en permanente afsluiting van de wortelpunt garandeert een blijvend succes. Het gebruik van optische vergroting (operatiemicroscoop, endoscoop) is belangrijk bij het identificeren van alle anatomische details van de wortelpunt. MTA (mineral trioxide aggregate) is als retrograde vulmateriaal vandaag de dag eerste keus: hoewel het lastig te verwerken is, zijn de biologische, chemische en fysische eigenschappen van dit materiaal onovertroffen. Thomas von Arx toont, aan de hand van klinische voorbeelden en onderzoeksresultaten, hoe deze handelingen stap voor stap worden uitgevoerd.

Leerdoelen:
 • Wat zijn de belangrijkste factoren bij wortelpuntresectie en retrograde caviteitspreparatie
 • Hoe is het resectievlak het beste te inspecteren
 • Hoe kan een perfect afsluitende retrograde vulling worden aangebracht
Thomas von Arx
     
15.15 - 15.40 uur Theepauze
     
15.45 - 17.00 uur Dilemma's in endodontische behandelplanning:
herbehandeling, chirurgie of extractie?

Het maken van een behandelplan voor een reeds endodontisch behandeld element met een periapicale radiolucentie is niet altijd eenvoudig. Allereerst rijst de vraag waarom de wortelkanaalbehandeling niet is geslaagd. Kunnen we met een herbehandeling een beter resultaat behalen, of is het maar de vraag of we hierin zullen slagen? Welke (on)mogelijkheden biedt ons de chirurgische endodontie? Halen we alles uit de kast om het element te behouden met een endo, een opbouw en een kroon of kunnen we beter kiezen voor een retrograde afsluiting van het wortelkanaalstelsel? Of kiezen we liever voor het plaatsen van een implantaat? Zijn de patiënten bij wie we terughoudend zijn om implantaten te plaatsen in de esthetische zone (hoge lachlijn, dun biotype tandvlees) wel goede kandidaten voor periapicale chirurgie? We worden in de dagelijkse praktijk nogal eens geconfronteerd met deze dilemma’s. In deze praktijkgerichte presentatie komen deze en andere vragen aan bod, en wordt het behandelen en/of vervangen van endodontisch behandelde elementen van diverse kanten belicht.

Leerdoelen:
 • Een inschatting kunnen maken van de lange termijn prognose van een endodontisch behandeld gebitselement
 • Meer inzicht verkrijgen in de (on)mogelijkheden van een endodontische herbehandeling
 • De voor- en nadelen kunnen noemen van periapicale chirurgie versus een endodontische herbehandeling
 • De indicatie begrijpen voor een gecombineerde orthograde afsluiting en periapicale chirurgie
Marga Ree
     
17.00 - 17.15 uur Vragen en afsluiting
     
17.15 - 18.15 uur Borrel